Reklamacje,
zwroty i wymiana

Reklamacje, zwroty i wymiana

Reklamacja

  1. Sklep zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną /rękojmia/. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona
  2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady
  3. Aby rozpatrzyć reklamację Klient odsyła wadliwy Towar na adres podany przez Sklep
  4. Sklep zobowiązany jest do rozpatrzenia każdej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zwrotu wadliwego Towaru
  5. W przypadku formalnych braków w reklamacji Sklep wzywa Klienta do jej niezwłocznego uzupełnienia

Zwrot i wymiana

Klient będący Konsumentem może dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia towaru w posiadanie.

O chęci zwrotu towaru należy poinformować Sklep wysyłając elektronicznie formularz zwrotu, który jest dostępny na stronie Sklepu.

Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym od momentu jego dostarczenia tzn. nie może być używany, uszkodzony, musi posiadać komplet metek i oryginalne opakowanie.

Po otrzymaniu formularzu Sklep wysyła Klientowi elektronicznie adres do zwrotu.

Takie same zasady obowiązują przy chęci wymiany towaru.

Koszyk