Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym www.butolandia.pl i sporządzony został aby poinformować Użytkowników jakie dane osobowe są gromadzone, jak są one wykorzystywane i chronione oraz jakie prawa związane z tymi danymi przysługują Użytkownikom. Administratorem Sklepu internetowego jest Sun Fashion Co. Ltd, 17 King Edwards Road, London, HA4 7AE, Wielka Brytania
Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator Sklepu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
Na nasze strony internetowe można wchodzić bez podawania swoich danych osobowych. W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak np. nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.
Gromadzimy dane osobowe wyłącznie wtedy gdy Użytkownik dobrowolnie je przekaże składając swoje zamówienie, kontaktując się z nami (np. za pomocą formularza kontaktowego lub e-mailem), zakładając konto klienta lub zapisując się na newsletter. Użytkownik zostanie poproszony o podane następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres dostawy. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub założyć konta klienta ani skontaktować się z nami. To, jakie dane są gromadzone, wynika z formularzy, do których wprowadzane są dane. Z przekazanych przez Użytkownika danych korzystamy w celu wykonania umowy. Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Użytkownik wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzeżemy sobie prawo do dalszego korzystania z danych. Konto klienta może zostać usunięte w każdej chwili.
W celu wykonania umowy przekazujemy dane Użytkownika Dostawcy, w celu doręczenia zamówionych towarów. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Użytkownik wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności przekazujemy zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez nas lub przez Użytkownika dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli Użytkownik założy u nich konto. W takich przypadkach należy w ramach zamówienia zalogować się u dostawcy usług płatniczych podając swoje dane dostępowe. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.
Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki cookies, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika np. komputer, telefon, tablet w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Sklep do potrzeb Użytkownika.
Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
Sklep korzysta również z plików cookies w ramach Google Analytics. Pliki te służą do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików są przekazywane firmie Google. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie gdy stosowanie plików cookies zostanie ograniczone.
Nasz sklep używa również plików cookies podmiotów trzecich, są to tzw. wtyczki. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter, Instagram lub PayPal. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka Użytkownika wyświetliła naszą stronę. Taka informacja jest przez przeglądarkę Użytkownika przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.
Użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji dotyczącej danych osobowych, które są u nas przechowywane, a także prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia tych danych lub ich przeniesienia.

Koszyk